Stichting Oud Sempre

Post iucundam iuventutem

Update Stichting Oud Sempre maart 2021

Waarde reünist,

Graag geef ik u een update vanuit Stichting Oud Sempre.

Nieuws vanuit Sempre

Speciaal voor u heeft Sempre een nieuwsbrief opgesteld om een inkijkje te geven in het reilen en zeilen van de vereniging sinds afgelopen najaar: (link niet meer beschikbaar).

In dat document, maar ook als los document bijgevoegd, vindt u de mogelijkheden om het lustrum te sponsoren. Indien u speciale wensen hebt met betrekking tot sponsoring van het lustrum die u niet terug kunt vinden in dit aanbod, verzoeken wij u met SOS contact op te nemen.

Daarnaast is het Sempre Crescendo Lustrumbier te koop! De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij! Bestellen kan via: (link niet meer beschikbaar).

Nieuws vanuit SOS

Geert Wijts heeft de SOS financiën afgerond voor 2020. Een jaar zonder activiteiten en dus ook weinig kosten. Graag verwelkomen wij de nieuwe donateurs en bedanken wij u voor de gulle giften die desondanks zijn gedaan. Het positieve resultaat wordt voor nu toegevoegd aan de reserves. Het financieel jaarverslag is op te vragen via e-mail.

Wilt u ook donateur worden, dan kunt u daarover meer informatie vinden op de SOS website: https://www.stichtingoudsempre.nl/meer-info/donateur-worden

Na jarenlange trouwe dienst zijn per afgelopen januari Christiaan de Vries en Guus Schaepman uit het SOS bestuur getreden. Wij willen hen nogmaals heel erg bedanken voor hun grote inzet de afgelopen jaren.

Hun posities laten we vooralsnog even vacant, in ieder geval tot we weer normaal kunnen opereren. Wel kunnen we af en toe wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld voor het opschonen van het reünistenbestand of het bijwerken van de website. Lijkt het u leuk om hierbij te helpen, stuur dan vooral even een mailtje.

Ideeën gezocht

Heeft u leuke ideeën waar u samen met andere reünisten mee aan de slag zou willen als dat binnenkort weer kan? Geef dat dan ook aan ons door! Om een voorbeeld te noemen: een aantal van u heeft aangegeven te willen beginnen met het voorwerk voor een eeuwboek.

Tot zover.

In de hoop u allen snel weer te kunnen spreken onder het genot van een drankje en live muziek sluit ik af,

Met muzijchale groet,

Johan Groenen

Ab-actis Stichting Oud Sempre